Historia

Historia da Sociedade  Jules Verne de Vigo

Fundada no ano 2012, organiza eventos culturais para reivindicar a relación entre a cidade e o escritor de Nantes

verne fundacion1
Acto fundacional en 2012

A  Sociedade  Jules Verne de Vigo, tamén coñecida como  Sociedade  Verniana de Vigo, iniciou a súa andaina no ano 2012 da man dunha serie de entusiastas da estreita relación entre a cidade e o escritor de Nantes. Verne non só trouxo o  Nautilus á ría de Vigo e lle dedicou o máis importante dos capítulos de “20.000 leguas baixo dos mares”. Tamén visitou a cidade en dúas ocasións, nas que se demorou ata catro días e se converteu nun vigués máis. É por iso que un grupo de cidadáns relacionados coa cultura fundaron esta asociación, que tivo como a súa primeira directiva ao guionista Javier Viana, como presidente; ao xornalista Eduardo  Rolland, como secretario; e ao director audiovisual Jesús Iglesias, como tesoureiro.

vernefundacion2
Ante o monumento a Verne en 2012

O acto fundacional celebrouse o 10 de febreiro de 2012 ante o monumento a Verne en Vigo, días antes do aniversario literario da chegada do  Nautilus á ría de Vigo en 1868, efeméride que celebramos cada 18 de febreiro. Naquel acto, o actor Antonio Durán Morris leu un Manifesto  Verniano, houbo un pequeno concerto e fíxose unha ofrenda floral a Verne, coa participación de actores caracterizados como tripulantes do  Nautilus. Ademais, houbo aquela semana varias conferencias e eventos para dar a coñecer a sociedade na cidade.

 

golem
Evento verniano no pub Golem en 2012

Ao longo dos anos, a sociedade mantívose fiel á cita do 18 de febreiro, organizando cada ano conferencias e actos para celebrar o aniversario literario da entrada do submarino  Nautilus na ría de Vigo. Tamén houbo charlas e eventos en torno ao mes de xuño, aniversario das visitas de Verne á cidade.

Hai que destacar tamén a publicación de dúas obras que botaron luz definitiva á historia das visitas de Verne a Vigo: “Verne en la bahía del tesoro” e “Vigo Verne”, ambas as dúas escritas por Eduardo Rolland, e que empregaron os cadernos de viaxe orixinais do escritor, conseguidos polo investigador Piero Gondolo della Riva.

No ano 2018, a  Sociedade  Jules Verne de Vigo tomou novo impulso coa incorporación de novos membros. A renovación da súa Xunta Directiva quedou conformada con Eduardo  Rolland, como presidente; Antonio Giráldez Lomba, como vicepresidente; Carlos Núñez, como secretario; e Julio Ástor, como tesoureiro. A comezos de 2019, Sara Alonso pasou a ocupar o cargo de secretaria.

Fito fundamental da  Sociedade foi o conxunto de eventos celebrados en 2018 con motivo de dous aniversarios: o  sesquicentenario da entrada do  Nautilus na ría de Vigo; e os 140 anos da primeira visita de Verne a Vigo, en 1878. A celebración do Encontro Internacional ‘De Verne a Vigo’ foi o punto culminante desta programación coa participación dos maiores expertos mundiais no escritor de Nantes, como a francesa  Agnès  Marcetteau ou o italiano  Piero  Gondolo  della Riva, entre outros.

Ademais, en 2018 o museo Marco de Vigo acolleu a exposición  Jules Verne, os límites da imaxinación, que contou cunha masiva afluencia de público, demostrando o interese que a cidade de Vigo ten na súa relación co autor francés. Aproveitando a exposición, contamos tamén coa presenza do  tataraneto de  Jules Verne, o xornalista francés Jean Michel Verne, que visitou a nosa cidade acompañado por membros da  Sociedade para percorrer os mesmos pasos que o seu antepasado.

michel
Jean Michel Verne, tataraneto do autor acompañado do concelleiro de cultura don Cayetano Rodríguez Escudero,  algúns membros da Sociedade Jules Verne de Vigo e outros amigos en 2018

(Texto en castellano)

Historia de la Sociedade Jules Verne de Vigo

Fundada en el año 2012, organiza eventos culturales para reivindicar la relación entre la ciudad y el escritor de Nantes

La Sociedade Jules Verne de Vigo, también conocida como Sociedade Verniana de Vigo, inició su andadura en el año 2012 de la mano de una serie de entusiastas de la estrecha relación entre la ciudad y el escritor de Nantes. Verne no sólo trajo el Nautilus a la ría de Vigo y le dedicó el más importante de los capítulos de “20.000 leguas de viaje submarino”. También visitó la ciudad en dos ocasiones, en las que se demoró hasta cuatro días y se convirtió en un vigués más. Es por ello que un grupo de ciudadanos relacionados con la cultura fundaron esta asociación, que tuvo por su primera directiva al guionista Javier Viana, como presidente; al periodista Eduardo Rolland, como secretario; y al director audiovisual Jesús Iglesias, como tesorero.

El acto fundacional se celebró el 10 de febrero de 2012 ante el monumento a Verne en Vigo, días antes del aniversario literario de la llegada del Nautilus a la ría de Vigo en 1868, efeméride que celebramos cada 18 de febrero. En aquel acto, el actor Antonio Durán Morris leyó un Manifiesto Verniano, hubo un pequeño concierto y se hizo una ofrenda floral a Verne, con la participación de actores caracterizados como tripulantes del Nautilus. Además, hubo aquella semana varias conferencias y eventos para dar a conocer la sociedad en la ciudad.

A lo largo de los años, la sociedad se ha mantenido fiel a la cita del 18 de febrero, organizando cada año conferencias y actos para celebrar el aniversario literario de la entrada del submarino Nautilus en la ría de Vigo. También ha habido charlas y eventos en torno al mes de junio, aniversario de las visitas de Verne a la ciudad.

En el año 2018, la Sociedade Jules Verne de Vigo tomó nuevo impulso con la incorporación de nuevos miembros. La renovación de su Junta Directiva quedó conformada con Eduardo Rolland, como presidente; Antonio Giráldez Lomba, como vicepresidente; Carlos Núñez, como secretario; y Julio Ástor, como tesorero. A comienzos de 2019, Sara Alonso pasó a ocupar el cargo de secretaria.

Hito fundamental de la Sociedade fue el conjunto de eventos celebrados en 2018 con motivo de dos aniversarios: el sesquicentenario de la entrada del Nautilus en la ría de Vigo; y los 140 años de la primera visita de Verne a Vigo, en 1878. La celebración del Encuentro Internacional ‘De Verne a Vigo’ fue el punto culminante de esta programación con la participación de los mayores expertos mundiales en el escritor de Nantes, como la francesa Agnès Marcetteau o el italiano Piero Gondolo della Riva, entre otros.

Asimismo, en 2018 el museo Marco de Vigo acogió la exposición Jules Verne, los límites de la imaginación, que contó con una masiva afluencia de público, demostrando el interés que la ciudad de Vigo tiene en su relación con el autor francés. Aprovechando la exposición, contamos también con la presencia del tataranieto de Jules Verne, el periodista francés Jean Michel Verne, que visitó nuestra ciudad acompañado por miembros de la Sociedade para recorrer los mismos pasos que su antepasado.

 Licencia de Creative Commons
Texto e imágenes bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.